O nás

Uměleckou školu filmovou v Řevnicích založila nezisková organizace DOBNET, z. s. jako jeden z dalších vzdělávacích projektů pro děti i dospělé. Založení školy byl další krok po úspěšném dvouletém provozování odpoledních kurzů. Kurzy měly omezenou kapacitu vyučovacích hodina a nebylo možné členit výuku na jednotlivé předměty, a tak vznikl nápad na založení školy, která by svým provozem vyhovovala lépe kompletnímu vzdělávání v oblasti filmové a televizní tvorby.

Cílem školy je vzdělávat primárně děti a mládež právě v oblasti filmových a televizních profesí. Protože je velký zájem o studium i z řad dospělých, počínaje školním rokem 2018/19 otevíráme třídu i pro dospělé studenty.

Studium na škole je čtyřleté a probíhá formou 10 víkendových bloků za školní rok. Děti začínají studovat školu souběžně s docházkou na základní školu přibližně v sedmé až osmé třídě. Je tedy pravděpodobné, že studium na Umělecké škole filmové v Řevnicích dokončí ve stejném roce jako studium na běžné střední škole zakončené maturitní zkouškou. Po absolvování školy budou mít běžné středoškolské vzdělání a zároveň odborné vzdělání, které mohou využít jako filmoví a televizní pracovníci na pozicích asistentů nebo techniků, nebo mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách s podobným zaměřením.

V současné době chybí na trhu mnoho odborníků, jejichž pozice často zastávají nekvalifikovaní pracovníci. Vizí školy je vychovat nejen budoucí kameramany a režiséry, ale vzdělávat i studenty, pro které bude absolvování Umělecké školy filmové v Řevnicích startem k filmovým profesím, ke kterým by se po vystudování středních škol jiného zaměření neměli šanci dostat.

Rádi bychom na škole vychovali i odborníky, kteří nám pomohou při rozvíjení našich vlastních mediálních produktů. Praxe ve vyšších ročnících školy bude částečně probíhat přímo v organizacích, pro které by budoucí absolventi mohli přímo pracovat.

DOBNET je nezisková organizace, dnes právní formou zapsaný spolek. Do konce roku 2016 se jednalo o občanské sdružení, které založilo v roce 2003 několik nadšenců. Členové této organizace měli za cíl jediné – získat společnými silami lepší připojení k Internetu. Tak postupně vznikala bezdrátová síť DOBNET, ke které bylo na začátku roku 2018 připojeno více než 1400 uživatelů.

Ačkoli je DOBNET, z. s. neziskovou organizací, postupně vznikala potřeba vlastní propagace. Nejdříve se jednalo o internetový občasník zasílaný e-mailem pouze připojeným uživatelům, následoval tištěný časopis s regionálním zpravodajstvím s nákladem 6 500 výtisků měsíčně, přes zpravodajský regionální portál iDobnet.cz, až po nápad vybudovat TV studio a vysílat regionálně TV kanál DOBNET.tv. S pomocí dotace EU se podařilo v roce 2013 pořídit TV studio a spustit vzdělávání dětí a mládeže formou kurzů. Spuštění TV kanálu připravujeme.

Umělecká škola filmová Řevnice

Umělecká škola filmová Řevnice