Studio

K dispozici máme kompletní techniku, od šesti kamer a čtyř střižen přes zvukovou a obrazovou režii až po odbavovací zařízení schopné vysílat po internetu i předávat signál dalšími způsoby. Střižny jsou postavené na platformě MAC OS X a jsou vybavené profesionálním softwarem Final Cut Pro. Studio dokáže i přímé přenosy.