Školné

Školné zahrnuje 120 hodin teoretické a praktické výuky vedené profesionálními lektory, zapůjčení techniky, použití střižny a televizního studia a všechny další náklady spojené s návštěvou ročníku filmové školy.

Školné na rok 2019/2020

  Žáci a studenti ve věku 13 – 16 let

  Cena školného: 9.900,-/rok při platbě do 31. 5. 2019
  Cena školného: 14.900,-/rok při platbě od 1. 6. 2019

  Studenti a dospělí od 17 let

  Cena školného: 14.900,-/rok při platbě do 31. 5. 2019
  Cena školného: 19.400,-/rok při platbě od 1. 6. 2019

  Školné můžete uhradit:

  • Převodem na bankovní účet 237861060/5500
  • Složenkou na adresu: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice

  Variabilní symbol

  Variabilní symbol k platbě vám zašleme spolu s vyrozuměním o přijetí ke studiu