Programová náplň

Studenti se seznamují s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v profesích režie, kamera, scenáristika, střih, produkce, dramaturgie filmu, hudební dramaturgie, zvuk, vizážistika, technika záznamu a barevné korekce, triky ve filmu, hudební režie, světlo, kostýmy a filmová architektura.

1. - 2. ročník:

  • všeobecný přehled o historii filmu a filmových technikách
  • úvod do poslání filmových profesí
  • asistence při natáčení

3. ročník:

  • prohloubení přehledu o historii a vývoji filmových profesí
  • základy ovládaní technických i uměleckých oblastí
  • samostatná tvůrčí práce
  • ujasnění předpokladů pro specializaci

4. ročník:

  • praktické vzdělávání v rámci vybrané specializace, praxe v profesionálních studiích
  • samostatná tvůrčí práce pod vedením zkušených pedagogů
  • plánování a realizace závěrečné práce
Umělecká škola filmová Řevnice

Umělecká škola filmová Řevnice