Již třetí blok Umělecké školy filmové Řevnice proběhl během víkendu 9. a 10. prosince. Studenti se během něj seznamovali hlavně s kamerou a se zásadami střihu.

Žáci prvního ročníku se učili pracovat s kamerou. Seznámili se se snímacími formáty, s hloubkou ostrosti i s kompozicí, dozvěděli se o různých velikostech záběrů a měli možnost si vyzkoušet, jak se s kamerou pracuje. Učili se také, jak točit ze  stativu i z ruky a jak natáčet při pohybu s kamerou. Neméně zajímavé bylo pravidlo osy v praxi.

Dalším bodem výuky byl pak střih. V něm byly na programu zásady střihu, například skladba, délka a sled záběrů nebo střihové tempo a střih zvuku.